Östersund 23-24 mars

Välkommen till Skogsbrand 2022

Skogsbrand 2022 är en nordisk konferens och mötesplats 23-24 mars Frösö Park i Östersund. Skogsbrand 2022 riktar sig till räddningstjänster, kommuner, länsstyrelser, skogsbolag, skogsentreprenörer, skogsstyrelsen samt övriga myndigheter och aktörer i norden som kan bli berörda av skogsbränder och effekterna av dessa. Hur kan vi utveckla och ta del av varandras erfarenheter över de nordiska landsgränserna vid en händelse? Vi vill att du ska få en bättre bild av vad som kan hända och vad som förväntas av dig som arbetar och hanterar dessa frågor. Hur kan du göra för att förebygga och minska risken för brandskador på skogen?

Programgruppen Skogsbrand 2022 är i full gång med arbetet att ta fram ett intressant och inspirerande program. Vi räknar att inom kort kunna presentera ett fullmatat och intressant program som som sträcker sig över två dagar och bland annat innehåller:

  • Senaste forskningen inom skogsbrandskydd
  • Förebyggande arbete för att minska risken för skogsbrand
  • System och metoder för indikering av skogsbrand
  • Ledning under skogsbrand
  • Lokala samarbeten förstärker vid insats
  • MSB:s förstärkningsresurser vid skogsbrand
  • Erfarenheter MSB:s helikoptrar och skopande flygplan
  • Drönare – är det framtiden?

I anslutning till konferensen kommer vi att bjuda in företag att presentera sina produkter och tjänster inom branschen. Vill ert företag medverka i utställningen kontakta oss på gustaf@informationsbolaget.se

Välkommen till Skogsbrand 2022 och Östersund 23-24 mars!

Välkommen till Östersund

Skogsbrand 2022 genomförs på Frösö Park i Östersund 23-24 mars.

Utställning

Skogsbrand 2022 kommer erbjuda en fullmatad utställning. Vill ert företag vara med i utställningen konakta oss.

Tipsa oss

Tipsa oss

Vilka ämnen skulle du vilja att vi tog upp på Skogsbrand 2022? Kanske har du något tips på bra föreläsare eller intressant ämne.  Tipsa oss gärna.

Skogsbrand 2022 arrangeras av Räddningstjänsten Jämtland och MSB

Räddningstjänsten Jämtlaland, MSBn

Kontakt

Vilka ämnen skulle du vilja att vi tog upp på Skogsbrand 2022? Kanske har du något tips på bra föreläsare eller intressant ämne.
Tipsa oss gärna.